حدیث
اسپانسرینگ

هر شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی اسپانسرینگ فعالیت های فرهنگی هنری سازمان یا برنامه های کلان، فرامنطقه ای و کشوری، در صورت دارا بودن استانداردهای لازم در ازای اعطای تسهیلات مورد نظر سازمان می تواند محصولات و برند خود را در برنامه های سازمان و گستره مراکز آن معرفی و تبلیغ کند.