حدیث
کانون ها

                          

                                                           

                                                                        

 

در جوامع امروزی دولت ها وظیفه‏ ی ایجاد تسهیلات، دفاع از مرزها، ایجاد تعامل با کشورهای دیگر و... را بر عهده دارد در مقابل کانون ها و یا به عبارتی دیگر فعالیت های داوطلبانه نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.هدف این گونه تشکلات کاهش نقش حاکمیت در جامعه و افزایش نقش مردم بر جامعه شان است و افزایش مسئولیت پذیری شهروندان در حوزه مدیریت شهری به خصوص در حوزه فرهنگ که بدون حضور کانون ها در این عرصه تقویت و ترویج  فرهنگ و هنر پر افتخار اسلامی-ایرانی ناممکن خواهد بود.
با توجه به نقش کلیدی و موثر کانون ها در حوزه مدیریت فرهنگی شهر و به منظور ارج نهادن به این گونه فعالیت داوطلبانه در معرفی شهر تهران بعنوان شهر اخلاق و آرمانشهر اسلامی-ایرانی و با توجه بند 3 ماده 7 اساسنامه ی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مبنی بر هم افزایی در فعالیت های فرهنگی هنری شهر، مرکز مشارکت های سازمان فرهنگی و هنری اقدام به راه اندازی اداره کانون ها به منظور تاسیس، ساماندهی، مدیریت، نظارت بر فعالیت کانون های مردم نهادنموده است.
کانون های مردم نهاد  فعالیت خود را  براساس اهدافی که مؤسسان در راستای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه درآن تعیین کرده اند، آغاز می کنند.

اما به طور کلی اهداف مشترک کانون های مردمی متأثر از ویژگی های خاص فرهنگی ، مذهبی ، اقلیتی ، اقتصادی و منطقه ای تعیین می شوند که عبارتند از:


-    تقویت احساس تعلق و وابستگی شهروندان به شهر و فرهنگ شهرنشینی
-    تقویت و تسهیل هویت اجتماعی از طریق تجربه اندوزی ، مسئولیت پذیری و ایفای نقش های فعال اجتماعی
-    تقویت و ارتقای هویت شهروندی و ایفای نقش فعال دربرنامه های فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری
-    افزایش اطلاعات و بینش مردم نسبت به مسائل خاص و قشری خود وموضوعات مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی
-    زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای بالقوه و خلاقیت های فردی و گروهی
-    غنی سازی اوقات فراغت و افزایش روحیه نشاط اجتماعی دربین مردم
-    تأمین نیازها و خواسته های مطلوب روحی و جسمی شهروندان
-    تقویت و ارتقاء نقش مشورتی و نظارتی شهروندان درسیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی شهرتهران
-    ایجاد بستر مناسب جهت هویت یابی فرهنگی دربین شهروندان
-    ایجاد بستر مناسب جهت تقویت رفتارهای شهروندی و روحیه ی تعاون و نیکوکاری و نوع دوستی در بین مردم
-    تقویت فعالیت های داوطلبانه و مشارکتی ، جهت تجمیع سرمایه های اجتماعی و بهره مند شدن ازخلاقیت ها و توانایی های آنان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر                                                                                                                                                                

اداره کانون ها از پنج باشگاه تشکیل شده که عبارتند از :

باشگاه ادب و هنر

فرهنگ و اندیشه

علم و فناوری

زندگی 

شهــروندان


این باشگاه ها به منظور تقسیم بندی موضوعی کانون ها، تعریف و اجرای نظام حمایت محتوایی از کانون ها، افزایش ظرفیت های علمی-مهارتی جهت حضور موثر و کارآمد در فعالیت ها، شبکه سازی فعالیت کانون ها در سطح شهر و اشتراک گذاری توانمندی ها ایجاد شده است.
هریک از باشگاه ها توسط مسؤل آن که در مرکز مشارکت ها مستقر است هدایت می شود.در فرآیند ارتباطی نیز مسؤل باشگاه علاوه بر ارتباط چهره به چهره با دبیر کانون، به لحاظ محتوایی نیز ارتباط مؤثری با کانون داشته و در برنامه ها و فعالیت های آنان حضور خواهد داشت.

خدمات اداره کانون ها:

صدور مجوز فعالیت کانون و کارت عضویت اعضاء
تهیه و ارائه بسته های حمایتی محتوایی توسط هر باشگاه به کانون ها
ارائه آموزش های تخصصی موضوعی به دبیران، شورای تأسیس و شورای مرکزی کانون ها
برگزاری جشنواره های رقابتی و معرفی کانون های برتر بصورت تخصصی توسط هر باشگاه
اعطای تسهیلات آموزشی، هنري، تفريحي و ورزشی و ..... به اعضای کانون ها
حمایت سخت افزاری و نرم افزاری از کانون های مناطق بر اساس کیفیت و کمیت برنامه های کانون ها
حمایت و معرفی کانون های نمونه و برتر به سازمانها، نهادها و مراجع ذی صلاح
حمایت از ایده های خلاقانه و طرح های مبتکرانه کانون ها در سطوح محلی، منطقه ای، شهری و ملی متناسب با اهداف و ظرفیت های سازمان.

شماره تماس مستقیم اداره کانون ها: 88891140