حدیث
باشگاه شهروندان

 

                                                                        

 

محورهای فعالیت کانون های باشگاه شهروندان:

جهان ديدگان - بانوان - پدران - جوانان - صنفي - گروه هاي خاص


مسئول باشگاه: خانم اعلايي
تلفن مستقيم: 88891140